Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

Rodinný klub Rybička je svépomocné zařízení, které nemá zaměstnance. Maminky (vyjímečně i tatínci), které se na jeho chodu podílejí jako "služba", tak činí dobrovolně, bez jakékoli finanční či jiné odměny. Proto prosím, buďte tolerantní, přistupujte ke službě jako ke kolegyni – matce, která kromě starostí a povinností vůči svým dětem, chce ještě aktivně přispět pro blaho ostatních.

Po příchodu si můžete v šatně zapůjčit bačkory pro sebe i své dítě (nosit vlastní též povoleno :-), protože vstup do Rodinného klubu Rybička je pouze v přezutí.

Nové prostory mají 3 místnosti plus soc.zařízení (kde je i přebalovací pult). Vlevo herna a vpravo učebna a kuchyň+kancelář.

Když navštěvujete volnou hernu (tj. herna bez programu) budete při příchodu vyzváni službu konající  maminkou, abyste sebe (i dítě) zapsali do denního formuláře, zaplatíte určený poplatek (členové Rodinného klubu Rybička 50 Kč, ostatní 70 Kč).  Platí se za každé dítě. V případě více dětí počítáme slevu. Mimořádné akce mohou mít mimořádné vstupné, služba Vám poradí, pokud budete váhat.

Seznamte se s programem a respektujte pokyny službu konající osoby. Buďte tolerantní k dětem i dospělým návštěvníkům a připravovaný program nerušte. Týdenní rozvrh uvedený na webovkách nebo vytištěný k dispozici v herně je pravidelný, zvažte, které téma je pro Vás a Vaše dítě nejvhodnější nebo přijďte jen na volnou hernu. V případě kurzů Malý muzikant nebo Hrátky s písničkou mají vstup do herny povolen pouze účastníci kurzu a volná herna je opět až po jeho skončení.

Službu konající osoby zabezpečují program, ale nepřebírají odpovědnost za děti. Ta zůstává po celou dobu pobytu na osobě, která dítě do klubu přivedla. Toto ustanovení platí též na všech akcích pořádaných mimo prostory klubu.

Osoba odpovědná za dítě je povinna udržovat čistotu a pořádek ve všech částech MC, respektovat upozornění vyvěšená na dveřích apod. Dbát na bezpečnost opatrovaného dítěte i ostatních.

Jídlo a pití podávejte dětem v části se stolky a jídelními židličkami, herní prostor není určen ke konzumaci z důvodu možného poškození a znečistění koberce. Po svých dětech ukliďte případný nepořádek, po jídle umývejte i jídelní židličky.

V kuchyňce je možné uvařit si kávu či čaj za drobný peníz, využít lednici na úschovu jídla, ohřát jídlo v mikrovlnce (plastové nádobí i bryndáky k dispozici), zakoupit malé svačinky jako brumík, pitíčka apod, za ty pak platíte službě v herně. Nádobí po občerstvení si návštěvníci myjí sami a vrací ho zpět do kuchyně. V kuchyni vedle dřezu jsou umístěné i nádoby na tříděný odpad - papír/plasty/sklo.

V herně si můžete zakoupit z prosklené skříně drobnosti pro radost nebo jako dárečky dle aktuálního ceníku a výběru, platí se u osoby konající službu.

Před odchodem pomozte s úklidem herny. Při úklidu hraček prosím dbejte popisků na krabicích, nebojte se zeptat.

Jakékoli závady, poruchy a hmotné škody ihned sdělte službě.

Službu konající maminka/tatínek má právo odepřít vstup a pobyt dospělým i dětem do prostor rodinného klubu (platí i na všech akcích pořádaných mimo prostor klubu) z důvodu špatného zdravotního stavu, kapacity či nevhodného chování, dospělým pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.

Chovejte se ohleduplně k sobě, druhým i prostředí kolem vás. Šetřte, prosím, materiálem, vodou a elektřinou.

Osobní údaje, které členové občanského sdružení uvádějí pro přihlášky, slouží pouze pro potřebu občanského sdružení. Nikde nebudou zveřejněny.
Během našich akcí pořizujeme fotografie jen pro naši potřebu - na nástěnky nebo web. Jsou umístěny na zaheslovaném webu. V případě, že byste se na ně chtěli podívat, můžeme Vám na požádání zaslat odkaz a heslo.

V případě, že by byly vchodové dveře do Rybičky zamčené, zazvoňte nebo zaklepejte na okno u herny a službu konající maminka Vás pustí dovnitř nebo ven :-).

V případě jakýchkoliv problémů či stížností se na nás obraťte co nejdříve, abychom se mohli také co nejdříve společně domluvit na řešení a nápravě.

Rodinný klub Rybička je: 

  • otevřeným místem pro maminky na mateřské dovolené (ale i pro tatínky babičky, dědečky…) a jejich děti,
  • místem prvních vrstevnických kontaktů pro děti a „přestupní stanicí“ do předškolního zařízení,
  • místem, které umožňuje osobám na rodičovské dovolené vyjít ze sociální izolace, do které se přechodem ze zaměstnání k celodenní péči o dítě dostávají,
  • místem nových přátelských setkání s lidmi, kteří mají podobné životní „starosti a radosti“ ,
  • místem kvalitně stráveného volného času (výtvarné a rukodělné činnosti, besedy…) a odpočinku,
  • místem tolerantním (k národnosti, sociálnímu zařazení, náboženské příslušnosti),
  • místem, kde můžete spolurozhodovat o programu a na jehož chodu se můžete podílet jako dobrovolník,
  • místem, kde jsou všichni vítáni.
S dotazy a připomínkami se obracejte na členky koordinačního týmu rodinného klubu Rybička.


Děkujeme vám a věříme, že se vám i vašim dětem u nás bude líbit a budete sem chodit s radostí, tak jako my :-).